ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1Η Παλιά Πόλη σήμερα, διαμορφώνεται από τέσσερις (4) συνοικίες και το εμπορικό κέντρο:

Οι συνοικίες είναι οι κάτωθι:

(1) Τοπ – Χανά ή Τοπανά. Βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Παλιάς Πόλης, πήρε την ονομασία της από την Ενετική Πυριτιδαποθήκη, στο παρελθόν αποτελούσε τόπο εγκατάστασης των πλουσίων χριστιανών, ενώ εκεί ήταν εγκατεστημένα και τα Προξενεία των ξένων Χωρών.

(2) Εβραϊκή (ή Οβραϊκή) Συνοικία. Πρόκειται για μικρή περιοχή με ποικιλία παραδοσιακών κτισμάτων δυτικών και ανατολικών επιρροών με χαρακτηριστικότερο το κτίριο της Συναγωγής που είναι και η μοναδική στην Κρήτη.

(3) Συνοικία Σπλάντζια ή Πλάζα. Είναι γνωστή ως Τουρκομαχαλάς και εκτείνεται πίσω από την Ακτή Ενώσεως.

(4) Συνοικία Καστέλι. Βρίσκεται ανατολικά και νότια του λιμανιού και σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα εδώ ήταν η Αρχαία Κυδωνία. Αποτελούσε στο παρελθόν τον αρχικό πυρήνα της Πόλης, ήταν η συνοικία των πλουσίων επί Ενετοκρατίας, ενώ σήμερα σώζονται μερικά από τα αξιόλογα κτίσματα Ενετικής περιόδου (palazzι), καθώς και μεγάλα τμήματα του Βυζαντινού Τείχους που περιέβαλε τη συγκεκριμένη περιοχή.

Το Εμπορικό Κέντρο αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ Παλιάς και Νέας Πόλης.
Η περιοχή της Παλιάς Πόλης έχει κηρυχθεί στο σύνολό της ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 523 β 16.8.65) με πληθώρα ενετικών, τούρκικων και νεοκλασικών μνημείων και κτισμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι με πρωτοβουλία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας έχουν κηρυχθεί ως μεμονωμένα διατηρητέα μνημεία περισσότερα από εβδομήντα κτίρια.
Παρά την έντονη ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων, τις επεμβάσεις και τις μοντέρνες αρχιτεκτονικές αντιλήψεις, η Παλιά Πόλη κατάφερε να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό το ιστορικό της πρόσωπο. Πρόκειται για ένα τμήμα των Χανίων που ενώ στο παρελθόν συγκέντρωνε μεγάλο αριθμό μόνιμων κατοίκων, σήμερα εμφανίζει σημάδια πληθυσμιακής εγκατάλειψης λειτουργώντας πλέον ως περιοχή φιλοξενίας.
Από πολεοδομικής άποψης η Παλιά Πόλη διακρίνεται σε δύο ενότητες ήτοι, τον πυκνό δομημένο πυρήνα που αποτελεί τον παραδοσιακό οικισμό (ενότητα Α) και την αραιά δομημένη περιοχή των μεσαιωνικών τειχών και των τάφρων (ενότητα Β) που περιβάλλει τον δομημένο πυρήνα και στο οποίο όμως έχουν οικοδομηθεί σημαντικά κτίρια όπως η Κεντρική Αγορά, το ωδείο, ο κινηματογράφος κ.ά..

Αναλυτικότερα η περιοχή αποτελείται από τις παρακάτω πολεοδομικές ζώνες :

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

Η Ζώνη Α1 (περιλαμβάνει τις γειτονιές Τοπανάς, Οβραϊκή, ένα μέρος από το Καστέλλι, το Συντριβάνι και τμήμα της οδού Χάληδων ως τη Μητρόπολη) συγκεντρώνει τα πιο αξιόλογα παραδοσιακά κτίρια της Παλιάς Πόλης και αποτελεί το σημαντικότερο σωζόμενο πολεοδομικό σύνολο της περιοχής με αυξημένη καλλιτεχνική και ιστορική αξία.
Η Ζώνη Α2 (περιλαμβάνει τις γειτονιές Καστέλλι, Χιόνες και μέρος της Σπλάντζιας, τα μαχαιράδικα, μέρος από τα παλιά Χασαπιά και το Ταχμισί) έχει υποστεί τις περισσότερες καταστροφές από τον βομβαρδισμό του 1941 που συμπληρώθηκαν μεταπολεμικά με την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου του 1947. Συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό σύγχρονων κτισμάτων που δε συμβαδίζουν με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής, ενώ κύριο γνώρισμα της ζώνης αυτής είναι η διάσπαση και αραίωση των δομημένων όγκων με παρεμβολή ενός αδιάρθρωτου πλέγματος ελεύθερων χώρων.

Η Ζώνη Α3 (περιλαμβάνει την περιοχή που εκτείνεται ανατολικά της Μητροπόλεως, τα μαχαιράδικα, την περιοχή βόρεια της Κεντρικής Αγοράς) αποτελεί στην ουσία τη ζώνη διείσδυσης των εμπορικών χρήσεων της νέας πόλης μέσα στην παλιά με μειωμένη παρουσία κατοικίας και πύκνωση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. Συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό σύγχρονων κτισμάτων που δε συμβαδίζουν με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής. Πρόκειται για νέα γειτονιά που σε ελάχιστα μόνο σημεία της χάρη στην ύπαρξη μερικών παλιών κτισμάτων θυμίζει την εικόνα της Παλιάς Πόλης.

Στη Ζώνη Α4 έχει διατηρηθεί ανέπαφος ο παραδοσιακός ιστός των ελεύθερων χώρων, ενώ διάσπαρτα συναντώνται νεότερα κτίρια που δεν εναρμονίζονται με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της πόλης.
Η Ζώνη Β1 περιλαμβάνει τη δυτική και ανατολική πλευρά των οχυρώσεων όπου αναπτύσσονται κτίσματα με αραιή δόμηση χωρίς συνοχή και οργάνωση πολεοδομικού ιστού.
Η Ζώνη Β2 εκτείνεται στη νότια πλευρά των οχυρώσεων της πόλης που το μεγαλύτερο μέρος τους έχει καταστραφεί και στη θέση τους οικοδομήθηκαν κτίρια ειδικών χρήσεων όπου και έχει επεκταθεί το εμπορικό κέντρο και ουσιαστικά συνδέει την παλιά με την νέα πόλη των Χανίων.

Η Παλιά Πόλη αποτελεί ένα από τα λιγοστά δείγματα κλειστής πολεοδομικής σύνθεσης ενετικής προελεύσεως στον ελλαδικό χώρο που διασώζεται ακόμη σχετικά ανέπαφη (γκρέμισμα του 1/3 των αναγεννησιακών οχυρώσεων, καταστροφή ενετικών αρχοντικών στο Καστέλλι από τον βομβαρδισμό του 1941).
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η αρμονική συνύπαρξη της Βενετικής, Τούρκικης και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής που δημιουργεί μια μοναδική και ελκυστική εικόνα στον επισκέπτη. Σε γενικές γραμμές ο πολεοδομικός ιστός παραμένει αναλλοίωτος με το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού αποθέματος να διατηρεί το παραδοσιακό ύφος, μορφή και χρώμα (έχουν διασωθεί τα ¾ του παραδοσιακού πολεοδομικού ιστού).
Λόγω των ειδικών θεσμικών συνθηκών (ΦΕΚ 523 β 16.8.65 – χαρακτηρισμένη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο) που ισχύουν για την περιοχή παρέμβασης επικρατεί στασιμότητα τόσο ως προς τις κατεδαφίσεις, όσο και ως προς την οικοδόμηση νέων κτιρίων. Δυστυχώς όμως από τα σύγχρονα κτίρια που έχουν ανεγερθεί αρκετά είναι εκείνα τα οποία δεν εναρμονίζονται με τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής. Φαινόμενο επίσης που χρήζει αναφοράς είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των ισογείων των κτιρίων που συνήθως μετατρέπονται σε καταστήματα, ενώ οι όροφοι παραμένουν αχρησιμοποίητοι και σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται σε ερειπωμένη – επικίνδυνη κατάσταση

2Χρήσεις Γης
Οι χρήσεις γης που αναπτύσσονται στην περιοχή είναι : κατοικία, η οποία είναι διάσπαρτη, κεντρικές μικτές χρήσεις όπως εμπόριο, βιοτεχνία, καταστήματα εξυπηρετήσεων, επαγγελματικές στέγες που καλύπτουν τη μεγαλύτερη επιφάνεια του παραδοσιακού πυρήνα και εντοπίζονται κατά βάση στο παραλιακό μέτωπο (ακτή Κουντουριώτου, Ακτή Ενώσεως, Ακτή Τομπάζη) και κατά μήκος πολυσύχναστων οδικών αρτηριών όπως οι οδοί Χάληδων, Σκαλίδη, Χατζημιχάλη Νταλιάνη, Δασκαλογιάννη, Σήφακα και Τσουδερών. Στην οδό Σήφακα λειτουργούν τα μαχαιράδικα, ενώ στην οδό Σκρύδλωφ τα στιβανάδικα. Άλλες χρήσεις που συναντώνται είναι ξενοδοχεία και ξενώνες που λειτουργούν ως επί το πλείστον σε κτίρια που έχουν αναπαλαιωθεί, Μουσεία, Eκκλησίες, ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης και αναψυχής.

3
Ελεύθεροι χώροι

Όπως συμβαίνει σε όλες τις μεσαιωνικές πόλεις, ο πυρήνας της Παλιάς Πόλης είναι πυκνοδομημένος στην προσπάθεια εντατικής εκμετάλλευσης της έκτασης εντός των τειχών με συνέπεια τον περιορισμό των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων.
Ελεύθεροι χώροι εκτός από το παραλιακό μέτωπο αποτελούν η πλατεία Συντριβανιού, η πλατεία Πατριάρχου Αθηναγόρα μπροστά στη Μητρόπολη, καθώς και ο ελεύθερος χώρος που δημιουργείται μπροστά στην έδρα της Μεραρχίας πάνω στο Καστέλλι.
Ακόμη υπάρχουν μικρότερες πλατείες στη συμβολή δύο ή περισσότερων δρόμων που χαρακτηρίζονται από μορφολογική ποικιλία, ακανόνιστο σχήμα και ανθρώπινη κλίμακα.
Σημαντικοί ελεύθεροι χώροι αποτελούν επίσης τα αναχώματα μέσα από το τείχος και η τάφρος στην εξωτερική του πλευρά.

4Οδικό δίκτυο
Πρόκειται για στενό και ακανόνιστο οδικό δίκτυο με μια δέσμη κύριων οδών που συγκλίνουν προς το λιμάνι και ελάχιστες μικρές πλατείες με ακανόνιστο σχήμα.
Οι οδοί διαμπερούς κυκλοφορίας οχημάτων αποτελούν κύριους οδικούς άξονες της Παλιάς Πόλης. Οι δευτερεύοντες οδοί είναι αδιέξοδοι και εξυπηρετούν αποκλειστικά την πρόσβαση στις κατοικίες και τη στάθμευση των οχημάτων.
Στον πυρήνα της Παλιάς Πόλης οι δρόμοι είναι στενοί, στην πλειοψηφία τους πεζόδρομοι, δημιουργώντας αρκετούς περιορισμούς στην κυκλοφορία των οχημάτων και κυρίως δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε μεγάλα οχήματα όπως φορτηγά ή ημιφορτηγά, ή πυροσβεστικά οχήματα γεγονός το οποίο καθιστά επιτακτική την υλοποίηση δράσεων καλύτερης πρόσβασης, δημόσιας υγείας, ασφάλειας και προστασίας

5 Δίκτυο Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Το δίκτυο ύδρευσης στο μεγαλύτερο μέρος του χαρακτηρίζεται σε μέτρια κατάσταση. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα σημεία όπου το δίκτυο ύδρευσης είναι σε αρκετά κακή κατάσταση και χρειάζεται αντικατάσταση.
Αναφορικά με το δίκτυο αποχέτευσης, η κατάστασή του είναι καλή και σε συγκεκριμένα μόνο τμήματα (όπου το πλάτος των δρόμων το επιτρέπει) είναι αναγκαία η κατασκευή νέου δικτύου για τον διαχωρισμό του δικτύου ακαθάρτων και ομβρίων

img1