ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΩΝ

1 Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο κεντρικό τμήμα της παλιάς πόλης (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και όμβριων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) και διαμόρφωση – αποκατάσταση οδών (MIS 352495)

2 Κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδομής στο δυτικό τμήμα της παλιάς πόλης (αυτόνομο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισμός δικτύων ακαθάρτων και όμβριων, υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ΔΕΗ) και διαμόρφωση – αποκατάσταση οδών (MIS 357427)

3
Ανάπλαση νότιου τμήματος δυτικού Αναχώματος Ενετικών Οχυρώσεων και λειτουργία του ως χώρου οργανωμένου πρασίνου (MIS 429695)

4
Πεζοδρόμηση και ανάπλαση οδών Ποτιέ – Εισοδίων – Αγίων Δέκα – Δωροθέου Επισκόπου – παρόδων αυτών και Καραόλη και Δημητρίου (MIS 376959)

5
Αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων παρόδου Κανεβάρο για τη στέγαση και λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού (MIS 423761)

6
Εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της Παλιάς Πόλης (MIS 372624)

7
Υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων κυκλοφορίας για μείωση εκπομπών αερίων ρύπων (MIS 374519)

8
Κινητή Μονάδα Συμβουλευτικού Σταθμού στο Δήμο Χανίων (MIS 374820)

9 Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, εκσυγχρονισμός μηχανολογικού εξοπλισμού, συμπλήρωση και αντικατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (MIS 380286)

10 Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Ρώσικου Στρατώνα για τη στέγαση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων (MIS 380287)

11 Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ), (MIS 423568)

12
Εργασίες εκσυγχρονισμού λειτουργίας κτιρίου Δημοτικής Πινακοθήκης (MIS 423569)

13 Δράσεις Διαλογής και Ανακύκλωσης Παραγόμενων Απορριμμάτων:Συλλογή _Πόρτα -Πόρτα _
14 Δημοσιότητα – Δικτύωση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (MIS 431005)

 

img1