Έργο 12

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ (MIS 423569)

Η δράση αφορά στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης.
Η παρούσα πρόταση αναλύεται σε δύο διακριτά μέρη:

1. την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας (έπιπλα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, τηλεφωνικό κέντρο, αφυγραντές, σύστημα ασφαλείας), ώστε το πλούσιο υλικό της Δημοτικής Πινακοθήκης να είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό

και 2. την αναβάθμιση της λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης (εφαρμογή αυτοματισμού βιβλιοθηκών και διάθεσης βιβλιοθηκονομικών δεδομένων, εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων), ώστε να είναι δυνατή η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και τους μελετητές της Τέχνης. Στα χρόνια λειτουργίας της Πινακοθήκης, η συλλογή των βιβλίων και των περιοδικών πάνω στην Ιστορία και τη Θεωρία της Τέχνης, καθώς και η συλλογή μονογραφιών των καλλιτεχνών έχει εμπλουτιστεί και έχει μεγαλώσει τόσο, ώστε να είναι δυσλειτουργική. Στο γεγονός αυτό συμβάλλει το ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός τοποθέτησης, φύλαξης και ανάγνωσης των τεκμηρίων όσο και το γεγονός ότι δεν υπάρχει η ηλεκτρονική υποδομή για την κατά το μέγιστο αξιοποίησή τους και για την προβολή των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, δεν υπάρχει ένα μέσο συστηματικής ταξινόμησης τους, μέσα από το οποίο να δίνεται πρόσβαση μέσω διαδικτύου στον κατάλογο των συλλογών.

Σκοπός της συγκεκριμένης πράξης είναι η δημιουργία ενός προτύπου Κέντρου Πολιτισμού, ο οποίος θα παρέχει στους κατοίκους των Χανίων, αλλά και στους επισκέπτες της πόλης, δραστηριότητες και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες επιμορφωτικού χαρακτήρα στα πρότυπα των μεγάλων σύγχρονων μουσείων.

Το προτεινόμενο έργο πρόκειται να υλοποιηθεί με την εκτέλεση δυο διακριτών υποέργων:
Υποέργο 1: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης με υπο-ομάδες α)Επίπλων, και β)Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Υποέργο 2: Αναβάθμιση λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης, με υπο-ομάδες α) προμήθεια εφαρμογής αυτοματισμού βιβλιοθηκών και διάθεσης βιβλιοθηκονομικών δεδομένων, και β) εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για διάφορες ηλικιακές ομάδες, βασισμένο στη μόνιμη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης και τα έργα Κρητών Ζωγράφων.

Το υποέργο 1: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης»

ΕΠΙΠΛΑ
Τραπέζι Συνεδριάσεων 1
Καθίσματα Συνεδριάσεων 8
Γραφεία Η/Υ 2
Καθίσματα Γραφείου 2
Βάση Βιντεοπροβολέα 2
Βιβλιοθήκες 1
Καθίσματα Σεμιναρίων 30

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εκτυπωτές Α3 Έγχρωμος Laser 1
Εκτυπωτής A4 μονόχρωμος Laser 1
Βιντεοπροβολέας 1
Οθόνη βιντεοπροβολέα σταθερή 1
Οθόνη βιντεοπροβολέα κινητή 1
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 5
Φορητός Ηλεκτρονικής Υπολογιστής 1
Εξωτερικός δικτυακός δίσκος 1
Ψηφιακή φωτογραφική Μηχανή 1
Ψηφιακή βιντεοκάμερα 1
Πολυμηχάνημα Fax 1
Μικροφωνική Εγκατάσταση 1

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ψηφιακό Τηλεφωνικό Κέντρο 1

ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ
Αφυγραντής 2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Σύστημα Ασφαλείας 1

Το υποέργο 2: «Αναβάθμιση Λειτουργίας Δημοτικής Πινακοθήκης» περιλαμβάνει τα εξής:
Τα παραδοτέα του Υποέργου 2 είναι τα εξής:
ΟΜΑΔΑ 1: εφαρμογή αυτοματισμού βιβλιοθηκών και διάθεσης βιβλιοθηκονομικών δεδομένων (1), ΟΜΑΔΑ 2: εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (2)

Τίτλος Πράξης: Εργασίες Εκσυγχρονισμού λειτουργίας κτιρίου Δημοτικής Πινακοθήκης
Προϋπολογισμός Πράξης: 54.415,20
Κωδ. MIS 423569

img1