Έργο 11

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΛΑΕΚ), MIS 423568

Η πράξη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τα κτίσματα που βρίσκονται στην πλατεία του Αγίου Τίτου, τα οποία αποκαθίστανται στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ Δήμου Χανίων και 28ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και θα στεγάσουν την Ιστορική Λαογραφική, Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης.

Τα εν λόγω κτίσματα φιλοξενούν την Ιστορική, Λαογραφική, Αρχαιολογική Εταιρεία Κρήτης (ΙΛΑΕΚ).

Με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης πρόκειται να δημιουργηθεί ένας αξιόλογος χώρος με την παράθεση μοναδικής ιστορικής και λαογραφικής σπουδαιότητας συλλογών και εκθεμάτων της Ιστορικής, Λαογραφικής, Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης που θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους επισκέπτες. Ενδεικτικά θα γίνει η προμήθεια των κάτωθι ειδών: Έπιπλα (Γραφεία, Καθίσματα, Βιβλιοθήκες, Προθήκες Εκθεμάτων, κ.α), Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Desktop και Laptop, Εκτυπωτής, Πολυμηχάνημα, Φωτοτυπικό, Βιντεοπροβολέας, κ.α) καθώς και Λοιπός Εξοπλισμός (Αφυγραντές- Κλιματιστικά, Σύστημα Ασφαλείας και Πυρόσβεσης).
Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των λειτουργιών του κτιρίου της ΙΛΑΕΚ ώστε αυτό να είναι πλήρως λειτουργικό και να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους επισκέπτες. Επίσης, σκοπός είναι τα εκθέματα να είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο και ο χώρος να διαθέτει τα πλέον σύγχρονα μέσα προστασίας των εκθεμάτων και να φιλοξενεί άρτια επισκέπτες και εργαζομένους.

Η πράξη πρόκειται να συνεισφέρει θετικά στην ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, στην διατήρηση της πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, στην ανακαίνηση και ανάδειξη διατηρητέων παραδοσιακών κτισμάτων και στην εξασφάλιση υποδομών σύγχρονου πολιτισμού και έκφρασης των πολιτών.

Η “Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για Εκσυγχρονισμό και Λειτουργία των Κτισμάτων Στέγασης της Ιστορικής, Λαογραφικής, Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης” περιλαμβάνει την προμήθεια Επίπλων (Γραφείων και Καθισμάτων, Βιβλιοθηκών, Προθηκών Εκθεμάτων, κ.α), την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Desktop και Laptop, Εκτυπωτών και Πολυμηχανήματος και Φωτοτυπικού, Βιντεοπροβολέα, κ.α) καθώς και την προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού (Αφυγραντών- Κλιματιστικών, Συστημάτων Ασφαλείας και Πυρόσβεσης).

Τίτλος Πράξης:
Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για εκσυγχρονισμό και λειτουργία των κτισμάτων στέγασης της Ιστορικής, Λαογραφικής και Αρχαιολογικής Εταιρείας Κρήτης (ΙΛΑΕΚ)

Κωδικός MIS 423568
Προϋπολογισμός Πράξης 33.025,50 Ευρώ

img1