Έργο 10

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (MIS 380287)

Ο Ρώσικος Στρατώνας είναι ένα παραδοσιακού ισογείου λιθόκτιστου κεραμοσκεπούς κτίσμα διαστάσεων 14,50 Χ 6,70 που βρίσκεται στο δυτικό Ανάχωμα των Ενετικών Οχυρώσεων και αποτελούσε μέρος του Ρώσικου Στρατώνα. Η εν λόγω δράση αφορά στην αποκατάσταση του εγκαταλελειμμένου αυτού κτιρίου. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες :

 • Καθαίρεση στέγης, κουφωμάτων, επιχρισμάτων και τμημάτων των εσωτερικών τοιχοποιιών όπου απαιτείται βάσει της διαρρύθμισης που θα προκύψει από την αρχιτεκτονική μελέτη.
 • Στερεωτικές εργασίες λιθοδομών (συμπληρώσεις, χαλικολόγημα, αρμολόγημα, τσιμεντενέσεις).
 • Αντικατάσταση ξύλινης τετράριχτης στέγης με κεραμίδι με μεταλλικές σιδεριές, ξύλινων υπερθύρων, λίθινων ποδιών, ξύλινων κουφωμάτων και πατώματος.
 • Κατασκευή νέων WC.
 • Εγκαταστάσεις δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικό δίκτυο, δίκτυο υπολογιστών, πυρασφάλειας κλπ.), κλιματισμού.
 • Κατασκευή επιχρισμάτων και χρωματισμών.

Η σκοπιμότητα της δράσης έγκειται στην ανάδειξη ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων, στην επανάχρησή τους και στην απόδοσή τους στο ευρύ κοινό μέσα από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πολιτιστικού χαρακτήρα.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του κτιρίου του Ρώσικου Στρατώνα και τη αγορά εξοπλισμού για την λειτουργία του ως Κέντρου Αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων και αποτελείται από δύο υποέργα.

Υποέργο 1:
Πρόκειται για εργασίες σε ένα παραδοσιακό ισόγειο λιθόκτιστου κεραμοσκεπούς κτίσματος διαστάσεων 14,45 Χ 6,75 που βρίσκεται στο δυτικό Ανάχωμα των Ενετικών Οχυρώσεων και αποτελούσε μέρος του Ρώσικου Στρατώνα. Προβλέπονται εργασίας απόκατάστασης του κτίσματος προκειμένου αυτό να λειτουργήσει ως εκπαιδευτήριο “Κέντρο Αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων”.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

 • Καθαίρεση στέγης , κουφωμάτων, επιχρισμάτων επενδύσεων και τμημάτων των εσωτερικών τοιχοποιιών
 • Στερεωτικές εργασίες λιθοδομών (ενίσχυση θεμελίωσης ,συμπληρώσεις λιθοδομής, αρμολόγημα, τσιμεντενέσεις, ενισχυμένα επιχρίσματα
 • Αντικατάσταση ξύλινης τετράριχτης στέγης με κεραμίδι, ξύλινων υπερθύρων , λίθινων ποδιών, ξύλινων κουφωμάτων Κατασκευή νέων WC
 • Εγκαταστάσεις δικτύου ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (τηλεφωνικό δίκτυο, δίκτυο υπολογιστών, πυρασφάλειας κλπ.) , κλιματισμού
 • Κατασκευή νέων επενδύσεων, επιστρώσεων και χρωματισμών.

Πέρα από εργαστήρι προβλέπεται η δημιουργία ενός μουσειακού-εκθεσιακού χώρος όπου και με τη χρήση και ψηφιακών μέσων θα δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες της παλιάς πόλης να παρακολουθήσουν επαγγέλματα που αναδεικνύουν την ταυτότητα της πόλης και που τείνουν να εξαφανιστούν

Το τελικό παραδοτέο θα είναι ένα αποκαταστημένο ιστορικό κτίριο έτοιμο για να λειτουργήσει ως Κέντρο Αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων. Το έργο αφορά στην ανακατασκευή κτίσματος 14,15 μ. Χ 6,75 μ και το δεύτερο στην αγορά εξοπλισμού για τη λειτουργία του (εξοπλισμός εργαστηρίων, εξοπλισμός εκθεσιακού κέντρου, εξοπλισμός χώρου σεμιναρίων).

Υποέργο 2:
Η δράση αφορά στη λειτουργία εργαστηρίου εκμάθησης και αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων. Πρόκειται για μια δομή μέσω της οποίας θα εκπονούνται προγράμματα αναβίωσης των συγκεκριμένων/επιλεγμένων τεχνών είτε μέσα από εθελοντική εργασία παλαιών επαγγελματιών, είτε σε συνεργασίες με επαγγελματίες του είδους (εξωτερικοί συνεργάτες). Το κέντρο αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων, εκτός από εργαστήριο εκμάθησης παραδοσιακών επαγγελμάτων θα αποτελεί μουσειακό, εκθεσιακό χώρο, ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα, ώστε να είναι επισκέψιμος από το κοινό. Με τη χρήση έντυπου και ψηφιακού υλικού, καθώς και προθηκών με διάφορα εκθέματα, καθώς και με τη χρήση επεξηγηματικού έντυπου υλικού, τόσο για τα υλικά, όσο και τον τρόπο κατασκευής, πρόκειται να αποτελέσει ένα σημαντικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες της Παλιάς Πόλης. Με την προτεινόμενη πράξη επιδιώκεται η αναβίωση των εν λόγω επαγγελμάτων, ενώ ενισχύεται η ενασχόληση νέων επαγγελματιών σε παραδοσιακούς τομείς που τείνουν να χαθούν στο πέρασμα του χρόνου. Επίσης, επιδιώκεται η ενσωμάτωση των παλαιών επαγγελμάτων στο τουριστικό προφίλ της περιοχής, μέσα από την υιοθέτηση και ενίσχυση υπαρχόντων δομών πολιτιστικού τουρισμού. Η προμήθεια της απαραίτητης υποδομής για τη λειτουργία του Κέντρου Αναβίωσης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εξοπλισμού : 1) Έπιπλα 2) Ηλεκτρονικός εξοπλισμός 3) Ηλεκτρικός εξοπλισμός και 4) Σκιάδια.

Πράξη: Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Ρώσικου Στρατώνα για τη Στέγαση κέντρου αναβίωσης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων
MIS 380287
Προϋπολογισμός Ένταξης Πράξης 255.879,24€
Προϋπολογισμός Σύμβασης
(Υποέργου 1) 117.751,75€

img1