Έργο 9

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (MIS 380286)

Η πράξη αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.) που εδρεύει στα Χανιά καθώς και στον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού του εξοπλισμού και περιλαμβάνει δύο υποέργα:

Το πρώτο υποέργο αφορά την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και τις εργασίες εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Κ.Α.Μ. Ειδικότερα αφορά την προμήθεια τριών αντλιών θερμότητας προς αντικατάσταση των υφισταμένων δεδομένου του προβλήματος που προέκυψε κατά την λειτουργία τους (χαμηλός βαθμός απόδοσης και υψηλή ηλεκτρική κατανάλωση).

Το δεύτερο υποέργο αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του Κ.Α.Μ. Ειδικότερα αφορά στην προμήθεια δύο συσκευών προβολής, πέντε ηλεκτρονικών υπολογιστών και δύο φορητών υπολογιστών.

Οι εργασίες αφορούν:

 • Την αποσυναρμολόγηση στέγης, αποσύνδεση και απομάκρυνση με γερανοφόρο των 3 αντλιών θερμότητας αέρα-νερού.
 • Την προμήθεια, υδραυλική και ηλεκτρολογική εγκατάσταση, καθώς και ρύθμιση λειτουργίας δύο γεωθερμικών αντλιών θερμότητας νερού-νερού, συνολικής ψυκτικής απόδοσης 220 KW και θερμικής 240 KW.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση πλακοειδούς εναλλάκτη Τιτανίου λυόμενου τύπου, απόδοσης περίπου 250 KW με διαφορά θερμοκρασίας πρωτεύοντος από δευτερεύον 2-3oC.
 • Την κατασκευή δύο γεωτρήσεων διατομής Φ160 μέχρι του βάθους που θα δώσει παροχή περίπου 45 m3/h, με προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικού σωλήνα από πολυαιθυλένιο.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση μέσα στη μία γεώτρηση υποβρύχιας πολυβάθμιας αντλίας νερού, παροχής περίπου 48 m3/h σε πτώση πίεσης περίπου 26 m, με φτερωτές από NORYL, άξονα και κινητήρα ισχύος περίπου 10 HP από ανοξείδωτο χάλυβα 316L που θα τροφοδοτείται από inverter για την μείωση της παροχής και της ηλεκτρικής κατανάλωσης σε λειτουργία μερικού φορτίου ψύξης ή θέρμανσης.
 • Την προμήθεια και τοποθέτηση 2 αντλιών νερού μεταβλητής (inverter) παροχής έως 24 m3/h σε πτώση πίεσης περίπου 15 m3/h.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση υδραυλικών δικτύων από PPR FASER διατομής Φ160 που θα συνδέουν τον ενδιάμεσο εναλλάκτη με τις γεωτρήσεις και τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.
 • Την επανασυναρμολόγηση στέγης μηχανοστασίου.
 • Την προμήθεια, εφαρμογή και λειτουργία σε υπολογιστή συστήματος ελέγχου BMS με όλα τα απαραίτητα αισθητήρια μετρήσεων και τα όργανα ελέγχου της
 • Τις εργασίες ρυθμίσεων δοκιμών και ελέγχου για την κανονική λειτουργία όλης της εγκατάστασης.

Τη σκοπιμότητα της δράσης έγκειται στην προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιρίου στο οποίο αναπτύσσει τις δραστηριότητές του το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου. Επίσης η προμήθεια νέου ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών του πολιτιστικού – συνεδριακού αυτού χώρου για τη διοργάνωση υψηλής ποιότητας επιστημονικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Οι εργασίες της συγκεκριμένης δράσης θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο ΚΑΜ – Μεγάλο Αρσενάλι που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια ως ιδιαίτερα επιτυχημένος πολιτιστικός και εκθεσιακός χώρος. Η προμήθεια του νέου εξοπλισμού είναι βέβαιο ότι θα αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό από το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, καθώς είναι ένας δραστήριος, αξιόπιστος φορέας πολιτισμού με σημαντική τεχνογνωσία, εμπειρία και ακτινοβολία που ξεπερνά τα διεθνή σύνορα. Το ΚΑΜ θα χρησιμοποιήσει το νέο εξοπλισμό για να αναπτύξει νέες δραστηριότητες και να αναβαθμίσει ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών.

  Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, εκσυγχρονισμός μηχανολογικού Εξοπλισμού, συμπλήρωση και αντικατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
  Κωδ.MIS 380286
  Προϋπολογισμός Ένταξης Πράξης 178.634,00

img1