Έργο 7

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ (MIS 374519)

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος με ειδικούς σταθμούς, ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα, καθώς και την εφαρμογή που επιτρέπει την ανταλλαγή ηλεκτρονικών δεδομένων που απαιτείται για τη λειτουργία και σήμανση τους.
Συγκεκριμένα περιλαμβάνει ένα σύστημα που αποτελείται από την εγκατάσταση τεσσάρων (4) σταθμών διάθεσης ποδηλάτων σε επιλεγμένα σημεία στο Δήμο Χανίων, εφοδιασμένων με ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα και εξοπλισμένων με την εφαρμογή που επιτρέπει την διάθεση τους προς χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο. Γενικότερα, με τον όρο σύστημα νοείται η συνολική λύση για την παροχή της υπηρεσίας των κοινόχρηστων ποδηλάτων από το Δήμο Χανίων προς του δημότες και επισκέπτες.
Το Σύστημα θα αποτελείται από 70 Ποδήλατα (εξήντα (60) εν δράσει και δέκα (10) εφεδρικά) και τέσσερις (4) Σταθμούς, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν εβδομήντα (70) θέσεις κλειδώματος ποδηλάτων.

Η ύπαρξη πλεονάζοντος αριθμού θέσεων κλειδώματος θα διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα θέσεων κλειδώματος σε κάθε Σταθμό τις περισσότερες στιγμές της ημέρας. Εάν κάποιος Σταθμός είναι υπερ-πλήρης ή με ελάχιστα Ποδήλατα, ο ανάδοχος λειτουργίας του Συστήματος θα φροντίζει τη διαθεσιμότητα τόσο Ποδηλάτων όσο και ελεύθερων θέσεων κλειδώματος σε κάθε Σταθμό.

Το σύστημα διαθέτει ειδικό λογισμικό ενημέρωσης σε κινητό τηλέφωνο. Οι περιοχές παρέμβασης της προτεινόμενης πράξης για την εγκατάσταση των τεσσάρων (4) σταθμών είναι οι εξής: Σταθμός 1: Πλατεία Ταλώ – Δέκα (10) Θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων, Σταθμός 2: Πλατεία Κατεχάκη – Δεκαπέντε (15) θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων, Σταθμός 3: Πλατεία Δευκαλίωνος (Πύλη της Άμμου-Παρκινγκ) – Είκοσι Δύο (22) θέσεις στάθμευσης ποδηλάτων Σταθμός 4: Πλατεία Ταξ. Μαρκοπούλου – Είκοσι Τρεις (23) θέσεις ποδηλάτων.

Η συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην επίτευξη του στόχου για βιώσιμη αστική κινητικότητα, για τη δημιουργία ενός «πράσινου» αστικού κέντρου χωρίς αυτοκίνητο (car free area). Ζητούμενο αποτελεί η αποσυμφόρηση της περιοχής παρέμβασης από τον κυκλοφοριακό φόρτο και η προώθηση ήπιων, φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς που περιορίζουν τις εκπομπές αερίων ρύπων και μειώνουν την επιβάρυνση προς το περιβάλλον. Σκοπός συνεπώς της πρότασης είναι η δημιουργία ενός αειφόρου συστήματος αστικών μεταφορών.

    Τίτλος Πράξης:
    Υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων κυκλοφορίας για μείωση εκπομπών αερίων ρύπων (MIS 374519)

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
    164.508,81 160.106,64
    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, ΕΣΠΑ

img1