Έργο 6

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (MIS 372624)

Στο έργο αυτό προβλέπεται η αντικατάσταση των παλαιών φωτιστικών με νέων παραδοσιακού τύπου ανοξείδωτων φωτιστικών σωμάτων και η τοποθέτηση σε αυτά λαμπτήρων οικονομίας (Ε27, 20W) ή ατμών υδραργύρου (Ε27, 125W) που θα τοποθετηθούν σε στύλους με δίφωτα φωτιστικά στα οποία θα σβήνει ο ένας λαμπτήρας μετά από συγκεκριμένη ώρα για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων με ιστούς η χωρίς και σε περιοχές με ελάχιστο ή μη ενδεδυμένο φωτισμό για τον καλλωπισμό των οδών αυτών και της ενίσχυσης του φωτισμού τους. Στους συγκεκριμένους δρόμους επιβάλλεται να αντικατασταθούν τα φωτιστικά για να υπάρχει ομοιογένεια και ομοιομορφία με τα υπόλοιπα που θα τοποθετηθούν ή τοποθετήθηκαν σε γειτονικούς δρόμους.

Σκοπός του έργου είναι η αντικατάσταση ή τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες οικονομίας (Ε27, 20W) ή ατμών υδραργύρου (Ε27, 125W), που θα τοποθετηθούν σε στύλους με δίφωτα φωτιστικά στα οποία θα σβήνει ο ένας λαμπτήρας μετά από συγκεκριμένη ώρα, για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και τον περιορισμό εκπομπής CO2.

Η δράση συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημοτικών χώρων, στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, στη μείωση ρύπων από παραγωγή ενέργειας και κατανάλωση καυσίμων

Η διασφάλιση λειτουργίας καθώς και η συντήρηση του έργου γίνεται από το οργανωμένο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων.

    Τίτλος Πράξης:
    Εκσυγχρονισμός δημοτικού φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της Παλιάς Πόλης (MIS 372624)

    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
    119.000,00
    ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, ΕΣΠΑ

img1