Έργο 4

 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΤΙΕ – ΕΙΣΟΔΙΩΝ – ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ – ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ – ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (MIS 376959)

Οι προς ανάπλαση δρόμοι βρίσκονται στο κέντρο της Παλιάς Πόλης στην περιοχή του Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου, καλύπτοντας επιφάνεια περίπου 2.250 τετραγωνικών μέτρων. Το υλικό επίστρωσης των οδών Αγ. Δέκα, Εισοδίων και Δωροθέου Επισκόπου είναι φυσικές πλάκες τύπου Καρύστου ακανόνιστου σχήματος, τοποθετημένες από τη δεκαετία του ’80, οι οποίες σε πολλά σημεία έχουν υποστεί φθορές με την πάροδο του χρόνου, ενώ αξιολογείται ότι δεν αρμόζουν αισθητικά στο συγκεκριμένο αστικό περιβάλλον της Παλιάς Πόλης. Οι οδοί Ποτιέ, Καραολή και Δημητρίου είναι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι με πεζοδρόμια στρωμένα με τσιμεντόπλακες.

Φυσικό Αντικείμενο Έργου
Το έργο αφορά εργασίες πλακοστρώσεων με φυσικά υλικά όμοια με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στις όμορες επεμβάσεις που έγιναν μέσω των προηγούμενων Π.Ε.Π. Κρήτης, εγκατάσταση νέου δημοτικού φωτισμού με παραδοσιακά ανοξείδωτα φωτιστικά, λοιπό αστικό εξοπλισμό, δημιουργία κεντρικού δικτύου οπτικών ινών. Το εν λόγω έργο έρχεται να ολοκληρώσει και να ενοποιήσει τόσο λειτουργικά, όσο και μορφολογικά μια σειρά πεζόδρομων αλλά και αναπλάσεων που εκπονήθηκαν μέσω του ΠΕΠ Κρήτης του 2ου και 3ου Κ.Π.Σ., όπως η διαμόρφωση των δρόμων γύρω από τη Μητρόπολη, η πλακόστρωση της πλατείας Συντριβανίου και των οδών Κατρέ, Κανεβάρρο, Σήφακα κ.λπ. Επίσης θα ενοποιηθεί με το επίσης προτεινόμενο έργο που αφορά στην επέμβαση στο κεντρικό τμήμα της Παλιάς Πόλης.

Πιο αναλυτικά το έργο αφορά στα εξής :
1. ΔΙΚΤΥΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Εγκατάσταση κεντρικού δικτύου οπτικών ινών, ώστε να ενταχθεί και η Παλιά Πόλη στην εποχή της τεχνολογίας και πληροφορίας.
 • Νέος δημοτικός φωτισμός με παραδοσιακά ανοξείδωτα φωτιστικά με τα απαραίτητα χαρακτηριστικά αισθητικής, λειτουργικότητας και αντοχής.
 • Λοιπός κοινόχρηστος εξοπλισμός (καλάθια απορριμμάτων, παγκάκια σε σημεία όπου ο χώρος το επιτρέπει κ.λπ.).

2. ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Η σχεδιαζόμενη επέμβαση προβλέπει:

(α) Στις οδούς Αγ. Δέκα, Εισοδίων και Δωροθέου Επισκόπου αποξήλωση της υπάρχουσας παλαιάς πλακόστρωσης, στην οποία είχαν χρησιμοποιηθεί κυρίως πλάκες ακανόνιστου σχήματος τύπου Καρύστου, όπως προαναφέραμε και επανεπίστρωση με φυσικά υλικά που ήδη έχουν χρησιμοποιηθεί σε προγενέστερες παρεμβάσεις που έγιναν στη Παλιά Πόλη μέσω των προηγούμενων ΠΕΠ Κρήτης. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν πλάκες από πορφυρίτη με διαστάσεις: πλάτος 15 εκ., μήκος 15 έως 25 εκ. και πάχος 3 έως 6 εκ. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν κυβόλιθοι από πορφυρίτη διαστάσεων 10Χ10 εκ. πάχους 5 έως 8 εκ.
Για να γίνουν οι νέες επιστρώσεις θα αποξηλωθούν τα παλαιά υλικά επίστρωσης και θα γίνει μία γενική εκσκαφή βάθους περίπου 20 έως 30 εκ. Μετά την διαμόρφωση της εκσκαφής αυτής στις επιθυμητές στάθμες θα διαστρωθεί σκυρόδεμα οπλισμένο με δομικό πλέγμα, ως υπόβαση της νέας πλακόστρωσης. Τελικά, επί της επιφάνειας του σκυροδέματος θα τοποθετηθούν με τσιμεντοκονίαμα οι νέες πλάκες από πορφυρίτη, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(β) Η οδός Ποτιέ με το μεταξύ αυτής και της οδού Χρυσάνθου Επισκόπου τμήμα της οδού Καλλίνικου Σαρπάκη θα πεζοδρομηθεί μετά την επέμβαση, η οποία συνίσταται στην αποξήλωση των πεζοδρομίων και της ασφαλτόστρωσης και τη διάστρωση με φυσικές πλάκες και κυβολίθους. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για την επέμβαση θα είναι σχιστολιθικές πλάκες σε συνδυασμό με πλάκες από πορφυρίτη με διαστάσεις: πλάτος 15 εκ., μήκος 15 έως 25 εκ. και πάχος 3 έως 6 εκ. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν κυβόλιθοι από πορφυρίτη διαστάσεων 10Χ10 εκ. πάχους 5 έως 8 εκ. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά την αποξήλωση που προαναφέραμε θα είναι διαμόρφωση της εκσκαφής αυτής στις επιθυμητές στάθμες, διάστρωση σκυροδέματος οπλισμένου με δομικό πλέγμα, ως υπόβαση της νέας πλακόστρωσης και τελικά, επί της επιφάνειας του σκυροδέματος τοποθέτηση με τσιμεντοκονίαμα των νέων πλακών και κυβολίθων, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

(γ) Στις οδούς Καραολή και Δημητρίου προβλέπεται επίσης επίστρωση με πλάκες από πορφυρίτη των αυτών διαστάσεων και με την ίδια τεχνική όπως παραπάνω

1.ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Η οδός Καραολή και Δημητρίου, συνέχεια της οδού Χάληδων και η συνέχεια αυτής, οδός Σήφακα χρησιμοποιούνται για την είσοδο οχημάτων στην Παλιά Πόλη και είναι ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι με πλακόστρωτα πεζοδρόμια. Στην νέα επέμβαση θα αποξηλωθεί η παλαιά φθαρμένη άσφαλτος της Καραολή και Δημητρίου και θα ανακατασκευαστεί σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, όπως έγινε με το προηγούμενο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης του ΠΕΠ Κρήτης (περιοχή Σπλάντζια) στην οδό Σήφακα.
Οι παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν αποτυπώνονται χωρικά στον χάρτη

Η σκοπιμότητα της συγκεκριμένης δράσης έγκειται στην αισθητική αποκατάσταση τμημάτων της Παλιάς Πόλης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Το προτεινόμενο έργο ικανοποιεί τους εξής στόχους του ΟΣΑΑ :

 • Βιώσιμη αναβάθμιση δομημένου περιβάλλοντος
 • Δημιουργία και εξασφάλιση υψηλής ποιότητας δημοσίων χώρων
 • Προώθηση της καινοτομίας και ανάπτυξη επιχειρηματικότητας (δίκτυο οπτικών ινών)
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Η δράση θα υλοποιηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών που έχει εκπονήσει ανάλογα έργα και συνεπώς θα ανταποκριθεί επιτυχώς και στην υλοποίηση της εν λόγω δράσης.
  Τίτλος Πράξης:
  Ανάπλαση νότιου τμήματος δυτικού Αναχώματος Ενετικών Οχυρώσεων και λειτουργία του ως χώρου οργανωμένου πρασίνου (MIS 429695)

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  425.000,00
  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, ΕΣΠΑ

img1