Χαιρετισμος του δημαρχου

img1

Η Παλαιά Πόλη των Χανίων αποτελεί το στολίδι της πόλης μας και ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

Ο Δήμος Χανίων προχώρησε στην υλοποίηση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης στην Παλαιά Πόλη προκειμένου να προστατευθεί και να αναδειχθεί η ξεχωριστή φυσιογνωμία της. Επί μία πενταετία, όπως όλες οι Δημοτικές Αρχές έτσι και εμείς,
υλοποιούμε ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής η οποία
αποτελεί έναν ισχυρό πόλο έλξης για τους δημότες και τους επισκέπτες των Χανίων. Μέσα από αυτές τις δράσεις αλλά και με νέες παρεμβάσεις πουvέχουμε σχεδιάσει για την επόμενη πενταετία, στόχος μας είναι να προστατέψουμε και να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Παλαιάς Πόλης και να την καταστήσουμε ακόμα πιο ελκυστική για όλους.
Εκφράζοντας τις ευχαριστίες μου σε όλους όσους έχουν συνεισφέρει σε αυτήν την διαρκή κοινή προσπάθεια, εύχομαι να σας κάνουμε όλους κοινωνούς και συμμέτοχους σε αυτόν τον σημαντικό στόχο που είναι ζωτικής σημασίας για τα Χανιά μας.

Aναστάσιος Βάμβουκας
Δήμαρχος Χανίων

img1