ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

Η δράση προβολής Δημοσιότητας περιλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών πληροφόρησης, ενημέρωσης, δικτύωσης και ευαισθητοποίησης των αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης στην Παλιά Πόλη των Χανίων. Στόχος είναι η γνωστοποίηση στους κατοίκους και επισκέπτες, της υλοποίησης επιμέρους δράσεων ενταγμένων στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενων από το Ε.Π. “Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013”.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΛΕΞΙΓΛΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΣΗ

img1