ΟΔΟΣ ΓΑΒΑΛΑΔΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ (ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ) ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ

Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή σύγχρονων δικτύων υποδοµής στο κεντρικό τµήµα της παλιάς πόλης: αυτόνοµο δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο οπτικών ινών, ύδρευσης, διαχωρισµό δικτύων ακαθάρτων και οµβρίων και υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ∆ΕΗ και τέλος τη διαμόρφωση – αποκατάσταση των οδών. Η συγκεκριμένη περιοχή παρέµβασης – Κεντρικό Τµήµα Παλιάς Πόλης – οριοθετείται βόρεια από την οδό Σήφακα (Μαχαιράδικα) και το Βυζαντινό Τείχος, ανατολικά από την οδό ∆ασκαλογιάννη και την ιστορική συνοικία της Σπλάντζιας, δυτικά από την οδό Ποτιέ και το εµπορικό τµήµα της Παλιάς Πόλης και νότια από την οδό Χατζηµιχάλη Νταλιάνη και τη ∆ηµοτική Αγορά.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

img1