ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ

ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ

Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Ρώσικου Στρατώνα για τη Στέγαση κέντρου αναβίωσης Παραδοσιακών Επαγγελμάτων

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση τμήματος του παλαιού Ρώσικου Στρατώνα και την αγορά απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία του ως Κέντρου Αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων. Πρόκειται για μια δομή μέσω της οποίας θα εκπονούνται προγράμματα αναβίωσης των συγκεκριμένων/επιλεγμένων τεχνών είτε μέσα από εθελοντική εργασία παλαιών επαγγελματιών, είτε σε συνεργασίες με επαγγελματίες του είδους (εξωτερικοί συνεργάτες).

ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΩΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΣΗ

img1

Comments are closed.